Cure Passion

Vote-up nhận được16
Vote-down nhận được14
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

16   14

op


THeo như em biết thì Op là viết tắt của Opus, tức là một tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ: Beethoven: Piano Trio, Op. 11, có nghĩa là tam tấu piano, tác phẩm số 11 của Beethoven. Thông thường thì chỉ có những tác phẩm được ra mắt công chúng mới có đánh số opus (opus number). Nó được hình thành từ thế kỉ 17 khi các nhạc sĩ dùng để đánh dấu xác định cho tác phẩm của mình, cho đến thế kỉ 19 thì được các nhà xuất bản dùng khi xuất bản một nhóm các tác phẩm giống nhau (gồm 1 bộ 3 hoặc 9 hoặc 12 tác phẩm).
Cure Passion - Ngày 30 tháng 12 năm 2013