CaoHaMy2006

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được8
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

4   4

động từ


Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
CaoHaMy2006 - Ngày 12 tháng 11 năm 2016

2

0   4

dog


Trong tiếng Anh, "dog" tức là con chó (chó).
CaoHaMy2006 - Ngày 12 tháng 11 năm 2016