AVE

Vote-up nhận được37
Vote-down nhận được28
Điểm:8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

37   28

aishiteru


Theo mình, AISHITERU có nghĩa là tớ thích cậu, ngắn gọn thế thôi! Từ này thường dùng ở lứa tuổi học sinh.
AVE - Ngày 23 tháng 11 năm 2013