AVE

Vote-up nhận được37
Vote-down nhận được28
Điểm:8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

37 Thumbs up   28 Thumbs down

aishiteru


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
AVE - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+