Ý nghĩa của từ uốn là gì:
uốn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ uốn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uốn mình

1

0   0

uốn


đgt. 1. Làm cho một vật dài trở nên cong đều hoặc theo hình dạng nào đó: uốn lưỡi câu uốn tóc. 2. Dạy bảo, khép dần vào khuôn phép, lẽ phải: uốn vào nề [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

uốn


đgt. 1. Làm cho một vật dài trở nên cong đều hoặc theo hình dạng nào đó: uốn lưỡi câu uốn tóc. 2. Dạy bảo, khép dần vào khuôn phép, lẽ phải: uốn vào nề nếp chuẩn mực phải biết uốn trẻ dần dần mới được. 3. (Trẻ con) làm nũng hay khóc nhè để được chiều chuộng: T [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

uốn


làm cho một vật dài nào đó có hình dáng cong theo ý muốn uốn lưỡi câu uốn cây cảnh tóc uốn quăn dòn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

uốn


Làm cho một vật dài trở nên cong đều hoặc theo hình dạng nào đó. | : '''''Uốn''' lưỡi câu.'' | : '''''Uốn''' tóc.'' | Dạy bảo, khép dần vào khuôn phép, lẽ ph [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của uốn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cimitaro dalio >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa