Ý nghĩa của từ tvb là gì:
tvb nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ tvb. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tvb mình

1

1   0

tvb


Television Broadcasts Limited (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát sóng Truyền hình), thường được gọi là TVB, là đài truyền hình thương mại thứ 2 tại Hồng Kông . [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   1

tvb


1. Television Broadcast Limited. Đây là một kênh truyền hình thương mại của Hồng Kông, bắt đầu hoạt động từ năm 1967
markarus - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của tvb
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< catch up terms of reference >>