Ý nghĩa của từ tuyệt tác là gì:
tuyệt tác nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tuyệt tác. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tuyệt tác mình

1

25 Thumbs up   6 Thumbs down

tuyệt tác


. Tác phẩm văn học, nghệ thuật hay, đẹp đến mức không còn có thể có cái hơn. | : ''Bài thơ đó là một '''tuyệt tác'''.'' | : ''Một bức tranh '''tuyệt tác'''.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

11 Thumbs up   9 Thumbs down

tuyệt tác


d. (thường dùng phụ sau d.). Tác phẩm văn học, nghệ thuật hay, đẹp đến mức không còn có thể có cái hơn. Bài thơ đó là một tuyệt tác. Một bức tranh tuyệt tác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tuyệt tác


Tuyệt tác là một bài văn hay đến nỗi ko có lời nào để có thể chế được!!!!!!!!!!
Đặt câu: bức tranh kia là một tuyệt tác nghệ thuật
Hoàng - 00:00:00 UTC 16 tháng 11, 2017

4

9 Thumbs up   12 Thumbs down

tuyệt tác


d. (thường dùng phụ sau d.). Tác phẩm văn học, nghệ thuật hay, đẹp đến mức không còn có thể có cái hơn. Bài thơ đó là một tuyệt tác. Một bức tranh tuyệt tác.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tuyệt [..]
Nguồn: vdict.com

5

9 Thumbs up   15 Thumbs down

tuyệt tác


tác phẩm văn học, nghệ thuật hay, đẹp đến mức không còn có thể có cái hơn bức tranh tuyệt tác một tuyệt tác văn học Đồng nghĩa: kiệt tác [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

<< trỏ tà dương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa