Ý nghĩa của từ tung hoành là gì:
tung hoành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ tung hoành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tung hoành mình

1

3   0

tung hoành


Những kế hoạch trong binh pháp của các nước thời Chiến Quốc. Tung là kế liên lạc các nước theo chiều dọc Trung QUốc để chống nhà Tần. Hoành là kế các n [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   0

tung hoành


hoạt động một cách mạnh mẽ và ngang dọc theo ý muốn, không gì ngăn cản nổi mặc sức tung hoành "Một tay gây dựng cơ đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

2   0

tung hoành


Tung hoành thoả chí hành động không gì cản trở được
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

4

0   0

tung hoành


Thoả chí hành động không gì cản trở được
Linh - Ngày 28 tháng 4 năm 2020

5

1   3

tung hoành


Nói hành động dọc ngang, không chịu khuất phục. | : ''Bấy lâu bể.'' | : ''Sở sông.'' | : ''Ngô '''tung hoành''' (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

1   3

tung hoành


Những kế hoạch trong binh pháp của các nước thời Chiến Quốc. Tung là kế liên lạc các nước theo chiều dọc Trung QUốc để chống nhà Tần. Hoành là kế các nước rời nhau quay đều thờ Tần theo chiều ngang Thế Hợp Tung do Tô Tần chủ xướng và thế Liên hoành do Trương Nghi chủ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

0   2

tung hoành


Nói hành động dọc ngang, không chịu khuất phục: Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tung hoành
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gia thần giai âm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa