Ý nghĩa của từ truyện ký là gì:
truyện ký nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 17 ý nghĩa của từ truyện ký. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa truyện ký mình

1

129   45

truyện ký


Truyên ky la van xuoi tu su ke lai su viec su vat co that trong cuoc song
Trinh Phuong Lan - Ngày 28 tháng 3 năm 2014

2

72   39

truyện ký


Truyên ky la van xuoi tu su ke lai su viec su vat co that trong cuoc song
Trinh Phuong Lan - Ngày 28 tháng 3 năm 2014

3

78   48

truyện ký


truyen ky la ghi chep lai 1 su viec, su vat, su kien da dien ra o thoi qua khu
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 4 năm 2014

4

43   15

truyện ký


truyện kí là truyện viết sự việc có thật xãy ra trong cuộc sống, thời gian địa điểm. Là nội dung nói về sự việc nhất định
nhân - Ngày 07 tháng 11 năm 2016

5

13   6

truyện ký


truyện: là phần lớn của tác phẩm truyện đều sử dụng nhiều trí tưởng tượng, óc sáng tạo của tác giả, dựa trên cơ sở quan sát tìm hiểu cuộc sống của thiên nhiên , các nội dung không hoàn toàn dựa trên thực tế có nhân vật cốt truyện và lời kể
kí: chú trọng đến việc ghi chép tái hiện hình ảnh sự việc của đời sống cốt truyện thiên nhiên theo cảm nhận đánh giá của tác giả từ những điều mắt thấy tai nghe chân thực với thực tế cuộc sống thường không có cốt truyện rõ ràng thậm chí có khi không có cã nhân vật.
Khánh Linh - Ngày 26 tháng 4 năm 2017

6

10   6

truyện ký


Truyện ký là văn xuôi tự sự kể lại 1 sự vật, sự việc diễn ra trong quá khứ
Hoàng Thu Hiền - Ngày 16 tháng 9 năm 2018

7

1   0

truyện ký


the hien mot nhan xet va co nv ke chuyen truyen ki la the loai rat pho bien
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

8

7   8

truyện ký


Truyen ki mang y nghĩa rat to lon trong cuoc song
Sang - Ngày 26 tháng 3 năm 2017

9

0   1

truyện ký


là truyện kể lại sự vật sự việc có thật trong cuộc sống hàng ngày của ta
.... - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

10

0   1

truyện ký


là 1 sự vật sự việc được dựng lại
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

11

3   8

truyện ký


truyện kí là truyện viết sự việc có thật xãy ra trong cuộc sống, thời gian địa điểm. Là nội dung nói về sự việc nhất định
nhân - Ngày 07 tháng 11 năm 2016

12

27   35

truyện ký


truyện về cuộc sống của một người hoặc một con vật
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 1 năm 2016

13

36   54

truyện ký


Truyện ghi công việc làm và đời sống của một người : Truyện ký Nguyễn Trãi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

14

29   52

truyện ký


là truyện kể theo ngôi tác giả
phạm anh nguyên - Ngày 12 tháng 1 năm 2014

15

30   57

truyện ký


Truyện ghi công việc làm và đời sống của một người : Truyện ký Nguyễn Trãi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "truyện ký". Những từ có chứa "truyện ký" [..]
Nguồn: vdict.com

16

27   55

truyện ký


là truyện kể theo ngôi tác giả
phạm anh nguyên - Ngày 12 tháng 1 năm 2014

17

24   53

truyện ký


Truyện ghi công việc làm và đời sống của một người. | : '''''Truyện ký'''.'' | : ''Nguyễn.'' | : ''Trãi.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của truyện ký
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lỗ mỗ lộ diện >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa