Ý nghĩa của từ trôi là gì:
trôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ trôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trôi mình

1

0   0

trôi


I đg. 1 Di chuyển tự nhiên theo dòng chảy. Khúc gỗ bập bềnh trôi trên sông. Buông chèo cho thuyền trôi xuôi. Bị nước cuốn trôi. 2 Di chuyển tự nhiên theo một h [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

trôi


I đg. 1 Di chuyển tự nhiên theo dòng chảy. Khúc gỗ bập bềnh trôi trên sông. Buông chèo cho thuyền trôi xuôi. Bị nước cuốn trôi. 2 Di chuyển tự nhiên theo một hướng nhất định. Dòng sông lững lờ trôi. Mây trôi. 3 (Thời gian) qua đi tự nhiên, ngoài sự để ý của con người. Ngày [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

trôi


cá trôi (nói tắt) đầu trôi, môi mè (tng) Động từ di chuyển tự nhiên theo dòng chảy khúc gỗ trôi bập bềnh nước [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

trôi


. Xong xuôi một cách thuận lợi, không bị trắc trở. Giao việc gì, nó cũng làm hết. | : ''Nuốt không '''trôi''' được khoản tiền đó.'' | Di chuyển tự nhiên th [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của trôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trũng gói >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa