Ý nghĩa của từ trâm anh thế phiệt là gì:
trâm anh thế phiệt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ trâm anh thế phiệt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trâm anh thế phiệt mình

1

14 Thumbs up   0 Thumbs down

trâm anh thế phiệt


Cụm từ "trâm anh thế phiệt" được dùng chủ yếu ở những thời xa xưa, dùng để chỉ mọi người sinh sống trong dòng dõi quý tộc, sang trọng, có quyền chức lớn
Ví dụ: Cô ta là con nhà trâm anh thế phiệt, không nên động vào.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 21 tháng 7, 2019

2

12 Thumbs up   3 Thumbs down

trâm anh thế phiệt


Trâm anh thế phiệt: là tập đoàn chính chị của gia tộc, trong tộc nhiều người nắm vị trí cốt cán trong chính quyền, được truyền đời, cha ông tổ tiên thuộc dạng nguyên lão đại thần,, được phong tước, có đất phong. Thì con cháu trong họ được gọi là dòng dõi trâm anh thế phiệt(nhưng thường tính dòng chính, chi thư dòng chính thôi hay sao ấy... Ví dụ thời Lê có những dòng họ Trịnh, Nguyễn, Mạc, như họ Lê thì là đại thế phiệt kiêm luôn hoàng tộc. Còn những dòng họ chỉ giàu có, cũng làm quan nhưng ko có đất phong thì chỉ gọi là gia tộc, đại gia tộc rồi thế gia thôi chứ ko tính là thế phiệt được. Mỗi một thời đại chỉ có đâu loanh quanh 3 4 thế phiệt thôi.
Tonie - 00:00:00 UTC 27 tháng 1, 2021
<< old but gold có vy lam >>