Ý nghĩa của từ tráng sĩ là gì:
tráng sĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ tráng sĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tráng sĩ mình

1

98   35

tráng sĩ


(Từ cũ) người đàn ông có sức lực cường tráng và chí khí mạnh mẽ người tráng sĩ
Nguồn: tratu.soha.vn

2

83   26

tráng sĩ


là một người dũng cảm, có chí khí và sức lực cường tráng. và còn tấm lòng cao cả của người tráng sĩ dành cho đất nước
Ẩn danh - Ngày 28 tháng 8 năm 2014

3

46   23

tráng sĩ


Người có sức lực cường tráng,khí chí mạnh mẽ,hay làm việc lớn
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 9 năm 2016

4

35   25

tráng sĩ


TRÁNG sĩ là người có sức khỏe vô địch thường làm nhiều việc tốt cho dân
ly brown - Ngày 21 tháng 10 năm 2016

5

9   3

tráng sĩ


tráng sĩ là 1 người có sức lực cường tráng và chí khí mạnh mẽ,bảo vệ nhân dân khỏi giặc ngoại xâm
su my - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

6

6   7

tráng sĩ


tráng sĩ ngừơi có sức lực cường tráng , chí khí mạnh mẽ , hãy làm việc lớn ( trắng : khỏe mạnh, to lớn cường tráng : sĩ: người trí thức thời xưa và những người được tôn trọng nói chung.)
bí mật - Ngày 29 tháng 11 năm 2017

7

40   42

tráng sĩ


Người có chí khí mạnh mẽ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tráng sĩ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tráng sĩ": . trang sức tráng sĩ trạng sư [..]
Nguồn: vdict.com

8

5   7

tráng sĩ


Là người có ý chí dũng mảnh , mạnh mẽ cường tráng
Nguyễn kiều vy - Ngày 27 tháng 11 năm 2017

9

5   7

tráng sĩ


La nguoi co suc luc cuong trang , co chi khi manh me kien cuong
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 10 năm 2017

10

33   36

tráng sĩ


Người có chí khí mạnh mẽ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

11

4   7

tráng sĩ


người đàn ông có sức lực cường tráng ,chí khí mạnh mẽ,can đảm, làm việc lớn và tấm lòng cao cả của người tráng sĩ dành cho đất nước
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 7 năm 2018

12

3   8

tráng sĩ


Cậu bé có sức mạnh cường tráng
Ý chí sự kiên cường
Trần anh thư - Ngày 16 tháng 6 năm 2018

13

18   26

tráng sĩ


khoe manh , can dam
phuong - Ngày 25 tháng 8 năm 2014

14

32   41

tráng sĩ


Người có chí khí mạnh mẽ.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của tráng sĩ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lôm lốp lông bu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa