Ý nghĩa của từ told là gì:
told nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ told. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa told mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

told


Nói, nói với, nói lên, nói ra. | : ''to tell the truth'' — nói sự thật | : ''to tell someone something'' — nói với ai điều gì | Nói cho biết, bảo. | : ''we are '''told''' that...'' — người ta nói [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

told


Told là một thị trấn thuộc hạt Hajdú-Bihar, Hungary. Thị trấn này có diện tích 14,91 km², dân số năm 2010 là 313 người, mật độ 21 người/km².
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< er eureka >>