Ý nghĩa của từ eureka là gì:
eureka nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ eureka. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eureka mình

1

12   3

eureka


tương truyền là câu nói do nhà bác học Archimedes (acsimet) thốt lên như một tiếng kêu vui mừng. người ta kể lại rằng Archimedes đang trần như nhộng trong bồn tắm thì ông phát hiện ra cơ thể mình có bị nước đẩy lên. từ đó ông suy ra nước có sức đẩy và thốt lên eureka rồi lao ra ngoài đường nhảy múa ăn mừng

eureka được dùng khi bạn phát hiện hoặc nghĩ ra một sáng kiến nào đó
VD: bạn đang làm toán nhưng bí. bỗng dưng bạn phát hiện ra cách giải, lúc này là thời điểm phù hợp để bạn thốt lên eureka
(tuy nhiên không cần thiết phải trần truồng nhảy múa ngoài đường)
hansnam - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

2   1

eureka


Là câu nói nổi tiếng của nhà bác học Acsimet, khi ông đang trong phòng tắm và phát hiện ra lực hấp dẫn, ông chạy thẳng ra ngoài và kêu lên 'Eureka' có nghĩa là Tôi tìm ra rồi!
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

0   2

eureka


Thấy rồi!, tìm ra rồi!
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của eureka
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< told times >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa