Ý nghĩa của từ tiềm tàng là gì:
tiềm tàng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tiềm tàng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiềm tàng mình

1

22   7

tiềm tàng


Ở trạng thái ẩn giấu bên trong dưới dạng khả năng, chưa bộc lộ ra, chưa phải là hiện thực. | : ''Nguồn sức mạnh '''tiềm tàng'''.'' | : ''Khai thác những kh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

17   6

tiềm tàng


ở trạng thái ẩn giấu bên trong dưới dạng khả năng, chưa bộc lộ ra, chưa phải là hiện thực sức mạnh tiềm tàng phát huy khả năng ti [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

13   6

tiềm tàng


t. Ở trạng thái ẩn giấu bên trong dưới dạng khả năng, chưa bộc lộ ra, chưa phải là hiện thực. Nguồn sức mạnh tiềm tàng. Khai thác những khả năng tiềm tàng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

7   0

tiềm tàng


Sức mạnh tiềm tàng là sức mạnh bẩm sinh
Nhi nguyễn - Ngày 21 tháng 3 năm 2018

5

11   6

tiềm tàng


t. Ở trạng thái ẩn giấu bên trong dưới dạng khả năng, chưa bộc lộ ra, chưa phải là hiện thực. Nguồn sức mạnh tiềm tàng. Khai thác những khả năng tiềm t [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của tiềm tàng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiềm năng tiền bạc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa