Ý nghĩa của từ tiếc rẻ là gì:
tiếc rẻ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tiếc rẻ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiếc rẻ mình

1

1   0

tiếc rẻ


. Tiếc vì cảm thấy phí, uổng (thường là cái không cần, không đáng). | : ''Định vứt đi, nhưng '''tiếc rẻ''', lại thôi.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

tiếc rẻ


(Khẩu ngữ) tiếc vì cảm thấy bỏ hay mất đi như thế là uổng phí mấy lần định vứt đi nhưng tiếc rẻ lại thôi
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   1

tiếc rẻ


đg. (kng.). Tiếc vì cảm thấy phí, uổng (thường là cái không cần, không đáng). Định vứt đi, nhưng tiếc rẻ, lại thôi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ti [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   1

tiếc rẻ


đg. (kng.). Tiếc vì cảm thấy phí, uổng (thường là cái không cần, không đáng). Định vứt đi, nhưng tiếc rẻ, lại thôi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   2

tiếc rẻ


Tiếc rẽ là sự tiết (tiếc nuối dữ dội ) vậy đó.
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 5 năm 2020


Thêm ý nghĩa của tiếc rẻ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiên nữ tiếp tân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa