Ý nghĩa của từ thuần dưỡng là gì:
thuần dưỡng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thuần dưỡng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thuần dưỡng mình

1

5   1

thuần dưỡng


nuôi dưỡng và luyện tập cho thú hoang dã dần trở nên thuần để nuôi thuần dưỡng voi rừng Đồng nghĩa: thuần hoá
Nguồn: tratu.soha.vn

2

5   2

thuần dưỡng


Nuôi súc vật hoang dại và dạy cho chúng mất hoặc giảm tính hung dữ, để cả loài hoặc một số con có thể sống gần người, hoạt động theo ý muốn của ngư [..]
Nguồn: vdict.com

3

3   0

thuần dưỡng


Nuôi súc vật hoang dại và dạy cho chúng mất hoặc giảm tính hung dữ, để cả loài hoặc một số con có thể sống gần người, hoạt động theo ý muốn của người sử dụng chúng vào mục đích lao động hay giải trí của mình: Ngựa đã được thuần dưỡng vào khoảng hai mươi thế [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   1

thuần dưỡng


Nuôi súc vật hoang dại và dạy cho chúng mất hoặc giảm tính hung dữ, để cả loài hoặc một số con có thể sống gần người, hoạt động theo ý muốn của ngư [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của thuần dưỡng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nàng thơ nàn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa