Ý nghĩa của từ thi hào là gì:
thi hào nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ thi hào. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thi hào mình

1

23   14

thi hào


Nhà thơ lớn. | : '''''Thi hào'''.'' | : ''Nguyễn.'' | : ''Du.'' | : ''Các '''thi hào''' dân tộc.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

17   14

thi hào


dt. Nhà thơ lớn: thi hào Nguyễn Du các thi hào dân tộc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

5   2

thi hào


Thi là thơ
Hào là hào kiệt
Thi hào là hào kiệt trong làng thơ
Thi hào - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

4

15   13

thi hào


dt. Nhà thơ lớn: thi hào Nguyễn Du các thi hào dân tộc.
Nguồn: vdict.com

5

14   15

thi hào


(Trang trọng) nhà thơ lớn thi hào Nguyễn Du
Nguồn: tratu.soha.vn

6

1   8

thi hào


Thi hào có nghĩa là nhà thơ nhưng mang lí tưởng cao hơn người, thi là thơ, hào là người, là người mang lại 1 làn sóng thơ mới
!?!?!?!?! - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

7

4   12

thi hào


Có được gọi tế hanh là đại thi hào ko vậy???
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 1 năm 2017


Thêm ý nghĩa của thi hào
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thi cử thi pháp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa