Ý nghĩa của từ Thiên Thanh là gì:
Thiên Thanh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Thiên Thanh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thiên Thanh mình

1

50   11

Thiên Thanh


+, Thiên: bầu trời. hay một thế lực siêu nhiên nào đó do con người tưởng tượng ra, có sức mạnh thần bí...
+, Thanh: màu xanh, sự trong sáng, thanh khiết...
=>"Thiên Thanh" có nghĩa là "bầu trời xanh, trong sáng bao la"
"Thiên Thanh" có thể dùng để đặt tên với ý nghĩa mong cho tâm hồn con sẽ luôn trong sáng, đẹp như bầu trời xanh và ít gặp phải giông tố trong cuộc đời.
ThuyNguyen - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

2

18   14

Thiên Thanh


có màu xanh da trời nhạt chiếc áo màu thiên thanh Đồng nghĩa: thanh thiên
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   9

Thiên Thanh


Thiên thanh là màu xanh đen xì đày mây đen
Trần Ban Mai - Ngày 20 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Thiên Thanh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vân Khanh Nhật Anh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa