Ý nghĩa của từ thực đơn là gì:
thực đơn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ thực đơn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thực đơn mình

1

120   33

thực đơn


thực đơn là bảng ghi lại tất cả những món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa tiệc, cỗ, liên hoan hay bữa ăn thường ngày
Pé Iêu - Ngày 22 tháng 4 năm 2014

2

63   44

thực đơn


bản liệt kê các món ăn có trong nhà hàng hoặc trong một bữa tiệc lên thực đơn cho bữa tiệc Đồng nghĩa: menu
Nguồn: tratu.soha.vn

3

31   22

thực đơn


thực đơn là bảng ghi lại tất cả các món ăn dự định sẽ ăn trong bữa tiệc, cỗ, liên hoan hay bữa ăn thường ở nhà
Dũng - Ngày 14 tháng 4 năm 2016

4

39   37

thực đơn


thực đơn là bảng ghi lại tất cả các món ăn sẽ được phục vụ trong một bữa tiệc hay một bữa ăn thường ngày của chúng ta.muốn tạo thực đơn trước hết cần phải xây dựng thực đơn
huong - Ngày 13 tháng 4 năm 2015

5

0   0

thực đơn


thực đơn là bảng ghi lại tất cả món ăn dự định sẽ phục vụ trong các bữa tiệc, cỗ, liên hoan hay bữa ăn thường ngày
Lê hồng huy - Ngày 18 tháng 4 năm 2017

6

38   44

thực đơn


Thực đơn hay thực đơn bữa ăn hay còn gọi thông dụng là Menu là bảng ghi lại tất cả những món ăn, thức dự định sẽ phục vụ trong một bữa ăn hay bữa ti [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

35   42

thực đơn


Bản kê các món ăn trong một bữa tiệc hay bữa cơm ở tiệm ăn. | Danh sách các thao tác mà người dùng có thể thực hiện, khi ấn chuột hay các phương tiện kh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

16   30

thực đơn


dùng để xem món ăn
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 4 năm 2015

9

25   41

thực đơn


Bản kê các món ăn trong một bữa tiệc hay bữa cơm ở tiệm ăn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

10

25   43

thực đơn


Bản kê các món ăn trong một bữa tiệc hay bữa cơm ở tiệm ăn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thực đơn". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thực đ [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của thực đơn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ti hí nghị quyết >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa