Ý nghĩa của từ thỉnh là gì:
thỉnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thỉnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thỉnh mình

1

1   0

thỉnh


Đánh chuông. | Mời một cách trân trọng. | : '''''Thỉnh''' khách.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

thỉnh


(Trang trọng) đánh (chuông) thỉnh chuông
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

thỉnh


đg. Đánh chuông.đg. Mời một cách trân trọng : Thỉnh khách.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thỉnh". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thỉnh": . th [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

thỉnh


đg. Đánh chuông. đg. Mời một cách trân trọng : Thỉnh khách.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

thỉnh


Sớ, trình, thỉnh nhà ngài trừ vân hạn cho con
Y Them niê - Ngày 28 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của thỉnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thể xác thỉnh thị >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa