Ý nghĩa của từ thầy tướng là gì:
thầy tướng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thầy tướng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thầy tướng mình

1

0   0

thầy tướng


Người làm nghề xem tướng để đoán số mệnh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

thầy tướng


d. Người làm nghề xem tướng để đoán số mệnh.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thầy tướng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thầy tướng":  [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

thầy tướng


d. Người làm nghề xem tướng để đoán số mệnh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

thầy tướng


người chuyên làm nghề xem tướng để đoán số mệnh. Đồng nghĩa: thầy bói
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của thầy tướng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ranimation ranz >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa