Ý nghĩa của từ ranz là gì:
ranz nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ranz Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ranz mình

1

1   0

ranz


Điệu mục ca (ở vùng An-pơ Thụy sĩ) (cũng ranz des vaches).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ranz
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thầy tướng thẩm phán >>