Ý nghĩa của từ thâm hiểm là gì:
thâm hiểm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thâm hiểm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thâm hiểm mình

1

2   0

thâm hiểm


Ác một cách sâu độc, lòng dạ khó lường. | : ''Con người '''thâm hiểm''', chuyên ném đá giấu tay.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

thâm hiểm


t. Ác một cách sâu độc, lòng dạ khó lường. Con người thâm hiểm, chuyên ném đá giấu tay.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   0

thâm hiểm


(lòng dạ) hiểm ác, sâu độc một cách khó lường mưu mô thâm hiểm con người thâm hiểm Đồng nghĩa: hiểm độc, hiểm sâ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

1   1

thâm hiểm


t. Ác một cách sâu độc, lòng dạ khó lường. Con người thâm hiểm, chuyên ném đá giấu tay.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thâm hiểm". Những từ phát âm/ [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của thâm hiểm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thâm cung thâm tâm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa