Ý nghĩa của từ thành khẩn là gì:
thành khẩn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thành khẩn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thành khẩn mình

1

9   3

thành khẩn


Thực lòng một cách thiết tha. | : '''''Thành khẩn''' tự phê bình và phê bình các đồng chí.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

8   2

thành khẩn


Thực lòng một cách thiết tha: Thành khẩn tự phê bình và phê bình các đồng chí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   1

thành khẩn


thành khẩn
- Thực lòng một cách thiết tha: Thành khẩn tự phê bình và phê bình các đồng chí.

. Thành thật trong tự phê bình và tiếp thu phê bình. Thành khẩn nhận khuyết điểm.
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

4

4   6

thành khẩn


hết sức thành thật trong khi khai báo, nhận lỗi hay tự phê bình và tiếp thu phê bình thái độ thành khẩn thành kh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

3   7

thành khẩn


Thực lòng một cách thiết tha: Thành khẩn tự phê bình và phê bình các đồng chí.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thành khẩn". Những từ có chứa "thành kh [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của thành khẩn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ni-tơ-rát ni-cô-tin >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa