Ý nghĩa của từ tam đa là gì:
tam đa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ tam đa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tam đa mình

1

0   0

tam đa


Ba thứ được hưởng thụ nhiều, biểu hiện cho hạnh phúc của con người theo quan niệm cũ, là nhiều con, nhiều lợi và nhiều tuổi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tam đa


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Yên Phong (Bắc Ninh), h. Vĩnh Bảo (Hải Phòng), h. Sơn Dương (Tuyên Quang). Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Tam Đa". Những từ phát [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tam đa


Ba thứ được hưởng thụ nhiều, biểu hiện cho hạnh phúc của con người theo quan niệm cũ, là nhiều con, nhiều lợi và nhiều tuổi.. Các kết quả tìm kiếm liên [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

tam đa


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Yên Phong (Bắc Ninh), h. Vĩnh Bảo (Hải Phòng), h. Sơn Dương (Tuyên Quang)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

tam đa


Ba thứ được hưởng thụ nhiều, biểu hiện cho hạnh phúc của con người theo quan niệm cũ, là nhiều con, nhiều lợi và nhiều tuổi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

0   0

tam đa


Bài này viết về Phúc Lộc Thọ theo thần thoại Trung Hoa và Việt Nam, về Phúc Lộc Thọ theo thần thoại Nhật Bản xem Phước Lộc Thọ (Nhật Bản) Phúc Lộc Thọ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   0

tam đa


Tam Đa có thể là: Ba ông Tam Đa Các địa danh Việt Nam sau đây: Xã Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh. Xã Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên. Xã Tam [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của tam đa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tam đảo phán >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa