Ý nghĩa của từ tụ tập là gì:
tụ tập nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ tụ tập. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tụ tập mình

1

7   4

tụ tập


Ông bà hay rầy la con cháu “mấy đứa bày đặt tụ tập phá làng phá xóm!”, hay là tụ tập ăn chơi cờ bạc, tụ tập đua xe.v.v nó là hành động xấu.
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 8 năm 2021

2

6   4

tụ tập


Ông bà hay rầy la con cháu “mấy đứa bày đặt tụ tập phá làng phá xóm!”, hay là tụ tập ăn chơi cờ bạc, tụ tập đua xe.v.v nó là hành động xấu. Có ai lại nói tụ tập đi chùa, tụ tập đám cưới, tụ tập đám tang, tụ tập đi khám bệnh.v.v?
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 8 năm 2021

3

2   2

tụ tập


Nhóm nhiều người hoặc nhiều vật lại một chỗ: Tụ tập nhân dân lại để nói chuyện.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tụ tập". Những từ phát âm/đánh [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

tụ tập


tụ họp nhau lại thành đám đông bọn trẻ tụ tập ngoài bãi bóng tụ tập nhau lại để nhậu nhẹt Đồng nghĩa: tập hợp, tập trung [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   1

tụ tập


Nhóm nhiều người hoặc nhiều vật lại một chỗ. | : '''''Tụ tập''' nhân dân lại để nói chuyện.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

0   1

tụ tập


Nhóm nhiều người hoặc nhiều vật lại một chỗ: Tụ tập nhân dân lại để nói chuyện.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tụ tập
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giả trá giải bu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa