Ý nghĩa của từ tối dạ là gì:
tối dạ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tối dạ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tối dạ mình

1

5   1

tối dạ


Nói người học hành chậm hiểu, kém nhớ: Học trò tối dạ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

3   1

tối dạ


Nói người học hành chậm hiểu, kém nhớ. | : ''Học trò '''tối dạ'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   3

tối dạ


tính từ.
chỉ một người tiếp thu chậm, kém thông minh, không nhanh nhạy, khó dạy bảo

Ví dụ: sao tối dạ thế hả? tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hiểu?
hansnam - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

4

2   2

tối dạ


(Khẩu ngữ) chậm hiểu, kém về khả năng tiếp thu kiến thức tối dạ nên rất chậm hiểu Đồng nghĩa: đần, tối. < sáng dạ, thông minh
Nguồn: tratu.soha.vn

5

2   3

tối dạ


Nói người học hành chậm hiểu, kém nhớ: Học trò tối dạ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tối dạ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tối dạ":&nb [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của tối dạ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hoàng gia hoàng thượng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa