Ý nghĩa của từ tường tận là gì:
tường tận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tường tận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tường tận mình

1

2   1

tường tận


tt. Rõ ràng, thấu đáo đến từng chi tiết: biết tường tận sự việc trả lời tường tận từng câu hỏi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tường tận". Nh [..]
Nguồn: vdict.com

2

2   1

tường tận


rõ đến từng chi tiết hiểu tường tận vấn đề kể tường tận từng chi tiết Đồng nghĩa: kĩ càng, tận tường
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   0

tường tận


Tường tận có nghĩa là : giảng rõ ràng, kĩ càng , tận tình .
Lê Yến - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

4

1   2

tường tận


Rõ ràng, thấu đáo đến từng chi tiết. | : ''Biết '''tường tận''' sự việc.'' | : ''Trả lời '''tường tận''' từng câu hỏi.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

1   2

tường tận


tt. Rõ ràng, thấu đáo đến từng chi tiết: biết tường tận sự việc trả lời tường tận từng câu hỏi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tường tận
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tướng mạo tưởng nhớ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa