Ý nghĩa của từ tư dung là gì:
tư dung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tư dung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tư dung mình

1

6   1

tư dung


Dáng dấp và vẻ mặt của phụ nữ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tư dung". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tư dung": . Tà Dưng thu dụng tư dung [..]
Nguồn: vdict.com

2

7   3

tư dung


Dáng dấp và vẻ mặt của phụ nữ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

6   4

tư dung


Dáng dấp và vẻ mặt của phụ nữ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

tư dung


là nói về nhan sắc và dáng vẻ
là nói về Công,dung,ngôn,hạnh
sunny - Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của tư dung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hoàng tôn hoàng yến >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa