Ý nghĩa của từ túc cầu là gì:
túc cầu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ túc cầu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa túc cầu mình

1

14 Thumbs up   1 Thumbs down

túc cầu


Bóng đá là môn thể thao đồng đội được chơi giữa hai đội với nhau, mỗi đội có 11 cầu thủ trên sân. Trò chơi này dùng một quả bóng và thường được chơi trên sân cỏ hình chữ nhật với hai khung thành ở hai [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

5 Thumbs up   2 Thumbs down

túc cầu


Bóng đá (cũ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

5 Thumbs up   5 Thumbs down

túc cầu


Bóng đá (cũ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "túc cầu". Những từ có chứa "túc cầu" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . tự túc Mang đao tới hội túc trực thủ túc túc nhâ [..]
Nguồn: vdict.com

4

3 Thumbs up   5 Thumbs down

túc cầu


Bóng đá (cũ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2 Thumbs up   4 Thumbs down

túc cầu


(Từ cũ) bóng đá trận túc cầu
Nguồn: tratu.soha.vn

<< khảo sát khấu đầu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa