Ý nghĩa của từ tính chất là gì:
tính chất nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ tính chất. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tính chất mình

1

106   71

tính chất


Đặc điểm riêng, phân biệt sự vật này với sự vật khác. | : '''''Tính chất''' của nước là không màu, không mùi, không vị.'' | : ''Mang nhiều '''tính chất''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

78   58

tính chất


dt. Đặc điểm riêng, phân biệt sự vật này với sự vật khác: Tính chất của nước là không màu, không mùi, không vị mang nhiều tính chất độc đáo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

85   68

tính chất


Trong vật lý và hóa học, tính chất là các đặc tính, đặc điểm riêng của chất, chúng không trùng hoàn toàn với các chất khác và dựa vào đấy có thể so sán [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

75   63

tính chất


đặc điểm riêng của sự vật, hiện tượng, làm phân biệt nó với những sự vật hiện tượng khác loại tính chất trữ tình tr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

15   16

tính chất


Tính chất là đặc điểm của một sự vật nào đó
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 12 năm 2016

6

7   11

tính chất


Đặc điểm riêng phân biệt sự vật với sự vật khác
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

7

52   68

tính chất


dt. Đặc điểm riêng, phân biệt sự vật này với sự vật khác: Tính chất của nước là không màu, không mùi, không vị mang nhiều tính chất độc đáo.. Các kết [..]
Nguồn: vdict.com

8

4   23

tính chất


tính chất là sự ngu đi làm cho ko màu ko mùi ko vị
Nguyễn Hải Yến - Ngày 12 tháng 3 năm 2017


Thêm ý nghĩa của tính chất
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giống cuộc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa