Ý nghĩa của từ tình thâm là gì:
tình thâm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tình thâm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tình thâm mình

1

6   0

tình thâm


(Từ cũ, Ít dùng) tình nghĩa sâu nặng mẫu tử tình thâm
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4   1

tình thâm


Tình nghĩa sâu xa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

tình thâm


Tình nghĩa sâu xa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   1

tình thâm


Tình nghĩa sâu xa.
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của tình thâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khắc kỷ khắc nghiệt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa