Ý nghĩa của từ tài ba là gì:
tài ba nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tài ba. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tài ba mình

1

1   0

tài ba


tài ba là làm những việc giỏi hơn người khác
kim eun bin - Ngày 26 tháng 4 năm 2020

2

21   21

tài ba


Nh. Tài hoa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

11   13

tài ba


giống tài hoa
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 1 năm 2016

4

13   26

tài ba


Nh. Tài hoa.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tài ba". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tài ba": . tài ba thi bá. Những từ có chứa "tài ba": . tài [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của tài ba
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tà-ôi Tài kiêm tám đấu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa