Ý nghĩa của từ sum họp là gì:
sum họp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ sum họp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sum họp mình

1

6   1

sum họp


Tụ họp tại một chỗ một cách vui vẻ, sau một thời gian phải sống xa nhau. Hết chiến tranh, gia đình sum họp đông vui.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5   1

sum họp


đg. Tụ họp tại một chỗ một cách vui vẻ, sau một thời gian phải sống xa nhau. Hết chiến tranh, gia đình sum họp đông vui.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

4   2

sum họp


tụ họp tại một chỗ một cách vui vẻ, sau một thời gian phải sống xa nhau gia đình sum họp "Ông tơ ghét bỏ chi nhau, Chưa vui sum họp đ&at [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

sum họp


Gia đình quây quần lại một chỗ và nói chuyện với nhau
Geuydi - Ngày 11 tháng 12 năm 2017

Thêm ý nghĩa của sum họp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< su hào sun >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa