Ý nghĩa của từ studio là gì:
studio nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ studio. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa studio mình

1

12   11

studio


Xưởng vẽ, xưởng điêu khắc... | Xưởng phim. | Xtuđiô. | Xưởng vẽ, xưởng nặn; xưởng chụp ảnh. | Trường quay (phim chiếu bóng). | Căn nhà một phòng (v [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   8

studio


['stju:diou]|danh từ, số nhiều studios xưởng vẽ, xưởng điêu khắc... studio (phòng để phát đi các chương trình truyền thanh, truyền hình, để ghi âm) xưởng phim; [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

13   14

studio


(Ít dùng) xưởng vẽ, trường quay hoặc xưởng phim.
Nguồn: tratu.soha.vn

4

5   6

studio


Ảnh viện
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 4 năm 2015

5

8   14

studio


|danh từTrường quay, xưởng phim.Studio ảnh.Từ điển Anh - Anh
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của studio
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< teint stuka >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa