Ý nghĩa của từ stateside là gì:
stateside nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ stateside Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa stateside mình

1

0   0

stateside


, (thông tục) của Mỹ, ở Mỹ, hướng về Mỹ. | : ''he hasn't been '''stateside''' for three years'' — đã ba năm hắn không ở Mỹ
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của stateside
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< statement statewide >>