Ý nghĩa của từ squamate là gì:
squamate nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ squamate Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa squamate mình

1

0   0

squamate


Có vảy; dạng vảy.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của squamate
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sprout squish >>