Ý nghĩa của từ spoof là gì:
spoof nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ spoof. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa spoof mình

1

1   0

spoof


Các hoạt động spoof như lừa đảo điạ chỉ website, phát tán thư rác, giả mạo điạ chỉ IP thường do hacker độc hại thực hiện. Chúng sử dụng các hoạt động này để tìm kiếm, thu thập tài liệu từ các tổ chức hợp pháp. Hoạt động spoof được dùng để dò tìm dấu vết ng [..]
Nguồn: forum.bkav.com.vn

2

0   0

spoof


Sự lừa gạt, sự lừa phỉnh, sự đánh lừa. | Lừa gạt, lừa phỉnh, đánh lừa. | Đùa cợt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của spoof
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< deacon deaden >>