Ý nghĩa của từ deaden là gì:
deaden nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ deaden Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa deaden mình

1

0   0

deaden


Làm giảm, làm dịu, làm nhẹ. | : ''to '''deaden''' a blow'' — làm nhẹ một cú đánh; đỡ đòn | : ''to '''deaden''' one's pain'' — làm giảm sự đau đớn | : ''to '''dead [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của deaden
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< spoof deadlock >>