Ý nghĩa của từ deacon là gì:
deacon nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ deacon Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa deacon mình

1

0   0

deacon


Người trợ tế. | Bộ da dê mới đẻ ((cũng) deacon hide). | Tụng kinh ê a. | Bày bán để hàng tốt (hoa quả... ) lên trên, để hàng tốt ra ngoài; làm giả mạ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của deacon
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< deacidify spoof >>