Ý nghĩa của từ something là gì:
something nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ something. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa something mình

1

12   6

something


['sʌmθiη]|đại từ bất định một điều gì đó, một việc gì đó; cái gì đóthere's something under the table có cái gì đó dưới gầm bànI want something to eat tôi mu [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

8   11

something


Một điều gì đó, một việc gì đó; cái gì đó. | : ''we can learn '''something''' from his talk'' — chúng tôi có thể học tập được một điều gì đó ở bài nói c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

7   13

something


"Something" là ca khúc của ban nhạc The Beatles nằm trong album của họ vào năm 1969, Abbey Road. Ca khúc được phát hành cùng năm dưới dạng đĩa đơn A-kép cùng với "C [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của something
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< acoustics acrobatics >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa