Ý nghĩa của từ slander là gì:
slander nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ slander Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa slander mình

1

0   0

slander


Sự vu cáo, sự vu khống; lời vu oan; sự nói xấu. | lời phỉ báng; lời nói xấu. | Vu cáo, vu khống, vu oan; nói xấu; phỉ báng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của slander
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< smile slacken >>