Ý nghĩa của từ skifte là gì:
skifte nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ skifte Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa skifte mình

1

0   0

skifte


Sự đổi, thay đổi. | : '''''skifte''' av bolig/arbeidsplass | Sự phân chia tài sản. | : '''''skifte''' av dødsbo | Thay, đổi, thay đổi. | : ''Huset har '''skifter''' eier. | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của skifte
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hvile hvitløk >>