Ý nghĩa của từ hvitløk là gì:
hvitløk nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hvitløk Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hvitløk mình

1

0   0

hvitløk


: ''Det luktet '''hvitløk''' av ham.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của hvitløk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< skifte hygge >>