Ý nghĩa của từ hygge là gì:
hygge nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ hygge. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hygge mình

1

0   0

hygge


: '' Sự cảm thấy thoải mái, vui sướng, thích thú. hjemlig '''hygge''' | Cảm thấy thoải mái, vui sướng, thích thú. | : ''Alle gjestene '''hygge'''t seg i selskapet. | : '' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

hygge


Danh từ:
- Một từ tiếng Đan Mạch cho chất lượng của sự ấm cúng (= cảm thấy ấm áp, thoải mái và an toàn) xuất phát từ việc làm những việc đơn giản như thắp nến, nướng bánh hoặc dành thời gian ở nhà với gia đình
Tính từ:
- Có chất lượng của sự ấm cúng (= cảm giác ấm áp, thoải mái và an toàn)
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hygge
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hvitløk hykle >>