Ý nghĩa của từ single là gì:
single nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ single. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa single mình

1

20   11

single


Single: nghĩa là "độc thân". Ví dụ : i am single= tôi chưa lập gia đình.
2. Nghĩa là "đơn", "một chiều". Ví dụ: single CD = đĩa đơn gồm các bài hát rời rạc không theo chủ đề, có thể do ca sỹ tự thu.
Caominhhv - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

14   10

single


Trong nền công nghiệp âm nhạc, đĩa đơn (single) thường là một bài hát xuất hiện trong album hiện thời, nhằm mục đích để quảng bá album đó. Đĩa đơn đượ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

12   10

single


+ độc thân
single man, single woman: người đàn ông độc thân, người phụ nữ độc thân
+ chỉ có một, đơn, đơn độc
single action: tác dụng đơn
+ (thực vật học) hoa chỉ có một hàng cánh.
+ (thể thao) trận đánh đơn - trận đánh chỉ có một đối thủ
+ chỉ một lần, một chiều
single ticket: vé một chiều.
kieuoanh292 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

4

9   8

single


độc thân
Nguồn: speakenglish.co.uk

5

6   6

single


Độc thân
Ví dụ : Single man
Tôi chưa có vợ
tuyết - Ngày 28 tháng 8 năm 2016

6

0   0

single


Tính từ: đơn độc, một mình, độc thân, từng
Ví dụ 1: Anh ta vẫn còn độc thân mặc dù đã 40 tuổi rồi. (He is still single though his age is 40.)
Ví dụ 2: Cô ấy đọc to từng chữ một. (She speaks out loud every single word.)
nga - Ngày 30 tháng 11 năm 2018

7

10   11

single


| single single (sĭngʹgəl) adjective 1. Not accompanied by another or others; solitary. 2. a. Consisting of one part, aspect, or section: a single thickness; a single serving. b. [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

8

6   7

single


single có nghĩa là độc thân
jjj - Ngày 09 tháng 7 năm 2015

9

7   9

single


Trận đánh đơn. | Buồng một người. | (cho) một người (buồng).
Nguồn: vi.wiktionary.org

10

6   10

single


['siηgl]|tính từ|danh từ|ngoại động từ|Tất cảtính từ chỉ có một, không có đôi, không có nhóm; đơn; đơn độcsingle game (thể dục,thể thao) trận đánh đơ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

11

5   9

single


một chiều
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của single
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< transformation transformateur >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa