Ý nghĩa của từ show off là gì:
show off nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ show off. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa show off mình

1

5   5

show off


gây ấn tượngI can't stand the way she shows off in front of the other students.Tôi không chịu nổi cái cách cô ta gây ấn tượng trước mặt các sinh viên khác.
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0   0

show off


Trong tiếng Anh, cụm từ "show off" có nghĩa là: cư xử để gây chú ý, làm cho (cái gì đó) rõ ràng hơn,...
Ví dụ: The shirt really showed off his new tie. (Cái áo sơ mi đã thực sự làm tôn lên cái cà vạt mới của anh ấy)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

3

2   5

show off


Cho thấy khả năng hoặc thành tựu mà ai đó đã đạt được nhằm mục đích khoe khoang.
Example: That she is always showing off about her fancy clothes and their prices makes everyone get bored.
(Việc cô ta suốt ngày khoe khoang về quần áo đẹp của mình và giá cả của chúng khiến mọi người phát chán).
Phuongthao2013 - Ngày 30 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của show off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ix iy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa