Ý nghĩa của từ sen đầm là gì:
sen đầm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ sen đầm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sen đầm mình

1

2   0

sen đầm


Nh. Hiến binh. Sen đầm quốc tế. Lực lượng của đế quốc tự coi mình là có quyền can thiệp vào nội bộ của các nước khác.. Các kết quả tìm kiếm liên quan [..]
Nguồn: vdict.com

2

1   0

sen đầm


Cảnh sát (tiếng Anh: Police) hay còn gọi là công an, cá, ông cò, cớm là một trong những lực lượng vũ trang của một nhà nước, là công cụ chuyên chế của chính [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

sen đầm


Nh. Hiến binh. Sen đầm quốc tế. Lực lượng của đế quốc tự coi mình là có quyền can thiệp vào nội bộ của các nước khác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

sen đầm


lực lượng vũ trang đặc biệt chuyên giữ gìn an ninh chính trị ở các nước đế quốc, thuộc địa.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

sen đầm


Sen :
1. Nghĩa tốt : Phục vụ , quản lý mọi việc trong gia đình (cao cấp)
2. Nghĩa xấu : Bà ở đợ , giúp đủ mọi công việc nhà (hạ cấp)
Đầm :
1. Nghĩa tốt : Người phụ nữ
2. Nghĩa xấu : Bà mồm mép
Sen Đầm : Bà lắm chuyện phục vụ bao đồng
Ngô Minh Thế - Ngày 10 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của sen đầm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< se lòng si. líc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa