Ý nghĩa của từ sally là gì:
sally nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ sally. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sally mình

1

31   10

sally


Sally là tên nước ngoài, được đặt cho con gái, có ý nghĩa là nữ hoàng, công chúa, vợ hoàng tử. Những người có tên này thường có khả năng độc lập cao, mong muốn sống trong yên bình, hòa bình và luôn có thái độ tích cực với cuộc sống
lucyta - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

2

18   10

sally


Sally là một cái tên dành cho nữ giới ở các nước châu Âu, nó là tên gọi tắt hoặc tên thân mật của những người tên là Sandra

ngoài ra, nó còn được dùng cho nam giới ở Italy, là tên thân mật của những người tên là Salvatore
hansnam - Ngày 13 tháng 8 năm 2013

3

12   12

sally


Cái lúc lắc đầu tiên (của chuông). | Tay cầm (của dây kéo chuông). | Sự xông ra; sự phá vây. | Cuộc đi chơi, cuộc đi dạo. | Sự bùng nổ. | Câu nói hóm h [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của sally
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sandal salary >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa