Ý nghĩa của từ sa đéc là gì:
sa đéc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ sa đéc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sa đéc mình

1

1   0

sa đéc


(tỉnh) Tỉnh cũ ở Nam Bộ Việt Nam, lập từ 1899. Từ 1975 hợp nhất với tỉnh Kiến Phong thành tỉnh Đồng Tháp (x. Đồng Tháp)(thị xã) Thị xã tỉnh Đồng Tháp. [..]
Nguồn: vdict.com

2

1   0

sa đéc


(tỉnh) Tỉnh cũ ở Nam Bộ Việt Nam, lập từ 1899. Từ 1975 hợp nhất với tỉnh Kiến Phong thành tỉnh Đồng Tháp (x. Đồng Tháp) (thị xã) Thị xã tỉnh Đồng Tháp. Diện tích 56,3km2. Số dân 101.800 (1997). Địa hình đồng bằng đất phù sa. Thị xã được xây dựng trên bờ trái sông Ti [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

sa đéc


Sa Đéc là tỉnh cũ ở Nam kỳ Việt Nam, thành lập tháng 12 năm 1899.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

sa đéc


Là tên của một thành phố tỉnh Đồng Tháp, phía Tây Nam Việt Nam. Đây được xem là trung tâm của tỉnh vì tập trung các địa điểm nổi trội như trường học, bệnh viện, các khu du lịch,... Thành phố đang hướng đến mục tiêu thành phố loại I khi đô thị đang ngày càng phát triển với các trung tâm thương mại cũng như các nhà cao tầng.
nga - Ngày 12 tháng 12 năm 2018

5

0   0

sa đéc


Sa Đéc là một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam, là trung tâm kinh tế, tài chính, giáo dục và văn hóa của tỉnh. Sa Đéc được Chính ph [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của sa đéc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ô tô kê du miên >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa